Latour publicerar delårsrapport tisdagen den 23 augusti 2016

Kl. 08.30 Rapporten för det första halvåret 2016 offentliggörs

Kl. 11.00 Telefonkonferens

VD och koncernchef Jan Svensson presenterar tillsammans med ekonomidirektör Anders Mörck rapporten och svarar på frågor per telefon. Presentationen genomförs på engelska.

För att delta på mötet vänligen ring +46 (0)8 566 426 90
För att följa webbsändningen vänligen använd länken:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1193685&s=1&k=7777F146B71BE92CC1FE7D0D5BD84405
 

Göteborg den 16 augusti 2016

INVESTMENT AB LATOUR
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.
 

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 41 miljarder kronor. Under 2015 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,2 miljarder kronor.