Latour publicerar delårsrapport tisdagen den 18 augusti 2015

Kl. 08.30 Rapporten offentliggörs

Kl. 11.00 Telefonkonferens

VD och koncernchef Jan Svensson presenterar tillsammans med ekonomidirektör Anders Mörck rapporten och svarar på frågor per telefon.
För att delta på mötet vänligen ring +46 (0)8 566 426 92
För att följa webbsändningen vänligen använd länken:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1013255&s=1&k=8ABB9B66098FBCFB25C13C5C7A5B37DB

Göteborg den 13 augusti 2015

INVESTMENT AB LATOUR
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 37 miljarder kronor. Under 2014 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,6 miljarder kronor.