Swegon förvärvar COOLMATION Ltd

Swegon, marknadsledande producent och leverantör av energieffektiva ventilations- och klimatsystem och det största helägda bolaget inom Investment AB Latour, har tecknat avtal om att förvärva brittiska Coolmation Group.

Coolmation Group är ett av Englands snabbast växande företag inom kyla och luftbehandling och omsatte ca 8 miljoner GBP 2012. Coolmation Group består av tre verksamhetsgrenar som inkluderar försäljning, service samt uthyrning av kylmaskiner.

Företaget är beläget i Ringwood i södra delen av England med ytterligare fyra kontor runt om i landet och sysselsätter 70 anställda inklusive ett rikstäckande team av utbildade service-och underhållstekniker.

“Med 30 års erfarenhet är Coolmation etablerade i England som en pålitlig produkt- och serviceleverantör av kylmaskiner och vi ser detta som ett ypperligt tillfälle att växa på en av våra prioriterade marknader” säger Hannu Saastamoinen, CEO, Swegon. Han fortsätter; ”Förvärvet kommer att öka våra marknadsandelar i England genom att förse oss med ytterligare en säljkanal för våra Blue Box-produkter”.

Göteborg den 1 februari 2013

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson

Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hannu Saastamoinen, CEO, tel +46 31 89 58 10
Andreas Örje Wellstam, SVP Business Development, tel +46 31 89 58 17

Swegon AB ingår i Latour-koncernen och är ett företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför komponenter och genomtänkta systemlösningar som skapar bra inomhusklimat och bidrar med avsevärd energibesparing. Swegon har 1 350 anställda och omsätter ca 2,8 miljarder SEK.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på ca 18 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på ca 7 miljarder kronor.