Konkurrensmyndigheterna har godkänt förvärvet av Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH

Den tyska kartellmyndigheten Bundeskartellamt har nu godkänt Swegons förvärv av Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH. Aktierna tillträddes den 3 juni 2013.

För mer information om förvärvet hänvisas till pressreleasen som publicerades 29 april 2013.

Göteborg den 4 juni 2013

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson, CEO

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hannu Saastamoinen, CEO, tel +46 31 89 58 10
Andreas Örje Wellstam, SVP Business Development, tel +46 31 89 58 17

Swegon AB ingår i Latour-koncernen och är ett företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför komponenter och genomtänkta systemlösningar som skapar bra inomhusklimat och bidrar med avsevärd energibesparing. Swegon har 1 350 anställda och omsätter ca 2,8 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på ca 19 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på nästan
7 miljarder kronor.