Uppdaterad information

Tidigare idag skickade Latour ut en rättelse gällande det uppskattade substansvärdet i Latours delårsrapport för det första kvartalet 2017.

Nu finns hela den uppdaterade rapporten med samma information i bifogad fil.

Göteborg den 28 april 2017

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017, kl. 14.15 CET.