Latour slutför förvärvet av Caljan

Den 11 oktober tecknade Investment AB Latour (publ) avtal om att förvärva Caljan baserat i Århus, Danmark. Alla villkor är nu uppfyllda och transaktionen har slutförts den 29 november.

Göteborg, 29 November 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef Investment AB Latour +46 702 29 77 93
Anders Mörck, CFO Investment AB Latour +46 706 46 52 11
Gustav Samuelsson, Director M&A, Investment AB Latour, +46 46 735 52 55 59

 

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 64 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 13 miljarder kronor.