Latour investerar i Steelwrist, en ledande tillverkare av tiltrotatorer och snabbfästen

Investment AB Latour (publ) har genom dotterbolaget Latour-Gruppen AB förvärvat 18 procent av aktierna i Steelwrists moderbolag genom en riktad nyemission. Avsikten är att med Steelwrist som hörnsten börja bygga en industrigrupp inom området för snabbfästen, tiltrotatorer, elektronik och redskap för grävmaskiner och andra redskapsbärare.

Steelwrist utvecklar, tillverkar och säljer tillbehör som ökar effektivitet och säkerhet hos grävmaskiner. Huvudprodukterna är tiltrotatorer och snabbfästen, men bolaget säljer även skopor och andra tillbehör optimerade för användning tillsammans med tiltrotatorer. Steelwrist har sitt säte i Sollentuna där också bolagets produktutveckling och tillverkning sker. Produkterna säljs via återförsäljare i Sverige och via egna dotterbolag eller distributörer på den internationella marknaden. Bolaget har 57 anställda och omsatte 116 miljoner SEK under 2014.

”Det är mycket glädjande att Latour blir delägare i Steelwrist. Latours långsiktiga investeringsperspektiv betyder mycket för koncernens fortsatta utveckling och vi kan nu mer aktivt börja titta på ännu snabbare expansionsalternativ både geografiskt och produktmässigt. Målet är att vidareutveckla den mycket konkurrenskraftiga position vi redan har på vår hemmamarknad även internationellt”, säger Stefan Stockhaus, VD för Steelwrist.

”Idag har mer än 90 procent av alla nya grävmaskiner som säljs i Sverige en tiltrotator, men penetrationen är mindre än 5 procent i stora men närliggande marknader som Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Vi ser därför med stor tillförsikt på tillväxtpotentialen i Steelwrist och kommer att arbeta aktivt tillsammans med övriga ägare för att stärka bolagets position som den snabbast växande tillverkaren av tiltrotatorer i världen”, säger Björn Lenander, VD för Latour Industries AB och ny styrelseledamot Steelwrists moderbolag.

Göteborg, 5 juni 2015

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Lenander, VD Latour Industries AB, 070 819 47 36
Pär Arvidsson, affärsutveckling Investment AB Latour, 070 324 72 53

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav som den 31 maj 2015 hade ett marknadsvärde på ca 38 miljarder kronor. Under 2014 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,6 miljarder kronor.