Swegon förvärvar ledande tillverkare av intelligenta styrsystem för rök/brandspjäll

Swegon, ett affärsområde inom Investment AB Latour, har förvärvat Safegard Systems Ltd.

Safegard är den ledande leverantören av intelligenta styr- och kontrollsystem för rök/brandspjäll i Storbritannien och på Irland med en ökande närvaro och tillväxtpotential på internationella marknader. Safegards system används för att hantera rök i ventilationssystem i kommersiella byggnader såsom sjukhus, flygplatser och flervåningshus.

Företaget har 24 anställda med huvudkontor i Dublin, Irland, och omsatte 8 MEUR under 2016. Safegards produkter utvecklas och monteras i Dublin. På den irländska marknaden driver man egen direktförsäljning medan andra marknader nås via distributionspartners.

“Safegard är den mest omfattande och avancerade leverantören av styrsystem för brandskydd i Europa och de kommer att förse oss med ett nytt och mycket attraktivt produktsortiment som har flera fördelar på både kort och lång sikt”, säger Hannu Saastamoinen, VD Swegon. ”Som långvarig partner till vårt nyligen förvärvade Swegon Air Management (f.d. Ruskin Air Management) kommer förvärvet säkra vår position som systemleverantör inom brandskydd i Storbritannien och på Irland och samtidigt skapa en god plattform och kompetensbas för en mer långsiktig utveckling inom området i övriga Europa.”

“I mer än 20 år har Safegard fokuserat på utveckling av brandskyddssystem. Vårt långsiktiga fokus har gjort det möjligt för oss att utveckla marknadens mest tillförlitliga och avancerade system, lämpliga för alla typer av behov. Med Swegons systemfokus och styrka inom det kommersiella ventilationslandskapet tror vi att vi funnit den bästa basen för vår fortsatta tillväxtresa”, säger Shaun Magill, VD för Safegard.

Göteborg den 13 februari 2017 

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Hannu Saastamoinen, VD, Swegon, 031 89 58 10
Andreas Örje Wellstam, CFO, Swegon 031 89 58 17

Swegon ingår i Latour-koncernen och är marknadsledande producent och leverantör av energieffektiva ventilations- och klimatsystem. Swegon har cirka 2 100 anställda och omsätter 4,1 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 43 miljarder kronor. Under 2015 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7 miljarder kronor.