Jan Svensson ökar ägandet i Latour

Jan Svensson, VD och koncernchef i Investment AB Latour (publ), har i samband med lösen av köpoptioner ökat sitt aktieinnehav i Latour med 16 000 aktier av serie B. Ökningen har delfinansierats genom att avyttra 25 000 aktier av de sammanlagt 41 000 aktier som tecknats med stöd av köpoptioner.

Efter transaktionerna uppgår Jan Svenssons innehav till 180 000 B-aktier i Latour och 101 000 köpoptioner av serie B.

Göteborg den 3 juni 2014

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson, CEO

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, tel. 0705 - 77 16 40

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på cirka 26 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på drygt 7 miljarder kronor.