Inbjudan till Latours presentation av halvårsrapporten för 2018

Latour offentliggör sin rapport för första halvåret 2018 den 21 augusti kl. 08.30. Samma dag kl. 10.00 presenterar VD och koncernchef Jan Svensson rapporten tillsammans med finansdirektör Anders Mörck och svarar på frågor i en webbsänd telefonkonferens. Presentationen genomförs på engelska.

För att delta på mötet och därmed ha möjlighet att ställa frågor, vänligen ring +46 (0)8 566 426 93

För att följa webbsändningen vänligen använd länken:

http://event.on24.com/wcc/r/1781058-1/68D4464ECF0283E07563769CD956FEDB

Göteborg, 14 augusti 2018

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav som den 30 juni 2018 hade ett marknadsvärde på cirka 52 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter omkring 10 miljarder kronor.