Latour publicerar delårsrapport fredag den 6 november 2015

Kl. 08.30 Rapporten offentliggörs

Kl. 11.00 Telefonkonferens
VD och koncernchef Jan Svensson presenterar tillsammans med ekonomidirektör Anders Mörck rapporten och svarar på frågor per telefon.

För att delta på mötet vänligen ring +46 (0)8 566 426 92

För att följa webbsändningen vänligen använd länken:
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1050602&s=1&k=F2335E42011528BECB10CE5C1DA439A2

Göteborg den 30 oktober 2015

INVESTMENT AB LATOUR
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 37 miljarder kronor. Under 2014 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,6 miljarder kronor.