Latour avyttrar Pressmaster

Investment AB Latour har via Latour Industries AB avyttrat Pressmaster AB till Phoenix GmbH & Co KG. Pressmaster är en ledande tillverkare av precisionsverktyg för krimpning och kapning av elektriska kablar.

Phoenix Contact är en av de världsledande tillverkarna av komponenter, system och lösningar inom elektrisk anslutningsteknik och industriell automation. ”Pressmasters produkter kommer att bli en viktig del av Phoenix Contacts totala kunderbjudande, och genom förvärvet säkrar Phoenix Contact nödvändig kompetens för framtiden inom precisionsverktyg för krimpning och kapning”, säger Dipl. Ing. Dirk Görlitzer, Senior Vice President Industrial Components.

I Phoenix får Pressmaster en mycket bra industriell ägare, som kommer att fortsätta att satsa på att utveckla Pressmasters fina produktprogram. Pressmaster har varit dotterbolag till Latour sedan december 2010. Pressmaster omsätter cirka 100 Mkr årligen och har cirka 90 anställda. Latours investeringshorisont är normalt betydligt längre, men utvecklingen i marknaden har gjort affären logisk för alla inblandade parter. Transaktionen innebär en genomsnittlig årlig avkastning (IRR) på 47 procent för Latour.

Göteborg den 30 november 2012

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson

Verkställande Direktör

Upplysningar kan lämnas av:

Henrik Johansson, Affärsområdeschef Latour Industries, tel +46 0705-176601 och

Bo Jägnefält, Investment Director, +46-703-250338.


Latour Industries är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour med en total omsättning på 1,6 miljarder kronor. Övriga bolag inom Latour Industries verksamma inom energieffektivisering av fastigheter, handel av elverktyg och insatsvaror till trä och möbelindustrin samt tillverkning av skruvförbandsprodukter, elektriska ställdon, trä- och metallbearbetningsverktyg samt packningar och tätningar.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på
ca 17 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på ca 7 miljarder kronor.