Nord-Lock Group förvärvar Expander Group

Investment AB Latour har, genom sitt helägda affärsområde Nord-Lock Group, förvärvat 100 % av Expander System Sweden AB med helägda dotterbolag i Sverige, USA och Tyskland.

Expander Group grundades 1986 och är specialiserat på att konstruera, tillverka och sälja Expander®Systemet, en expansionsledbult för tunga maskiner. Gruppen har 45 anställda. Huvudkontoret ligger i Åtvidaberg, Sverige. Under räkenskapsåret som slutade den 30 april 2016 rapporterar Expander Group en försäljning på 72 miljoner SEK.

Expander Group har vuxit framgångsrikt genom åren och produkterna är i dag anpassade till flera tusen maskinmodeller. Huvudsakliga användningsområden återfinns i de rörliga lederna på tunga maskiner inom Gruvdrift, Bygg & Anläggning, Skogsbruk, Processindustri och Olja/Gas/Marin.

Nord-Lock Group är specialiserad på innovativa och säkra skruvförbandslösningar. Teknologierna inkluderar Nord-Lock killåsningsbrickor, Superbolt spännelement, Boltight hydrauliska sträckverktyg, och nu även Expander System ledbultar.
Nord-Lock Group har säljbolag och tillverkningsenheter i över 20 länder världen över. Försäljningen 2015 var SEK 797 miljoner.

Ola Ringdahl, VD och koncernchef för Nord-Lock Group, kommenterar: “Vi är mycket glada över förvärvet av Expander. De starka och justerbara ledbultarna i Expander System är en teknologi som passar utmärkt i vår portfölj av säkra skruvförbandslösningar. Vi har många gemensamma kunder redan i dag och vi ser positiva säljsynergier framöver. Det är med stort nöje jag välkomnar Expander in i Nord-Lock Group.”

Förvärvet kommer redan från start att ha en positiv påverkan på Latourkoncernens vinst per aktie. Genom förvärvet ökar nettolåneskulden i Latourkoncernen med cirka 95 miljoner SEK.

Göteborg, 5 juli 2016

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Ringdahl, VD Nord-Lock, +46 40 602 46 00

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 37,9 miljarder kronor. Under 2015 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,2 miljarder kronor.