Latour publicerar Delårsrapport måndagen den 5 maj 2014

Kl. 08.30 Rapporten för första kvartalet 2014 offentliggörs

Kl. 11.00 Telefonkonferens
VD och koncernchef Jan Svensson presenterar tillsammans med ekonomidirektör Anders Mörck rapporten och svarar på frågor per telefon.

För att delta på mötet vänligen ring +46 (0)8 519 993 57

För att följa webbsändningen vänligen använd länken:
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=773082&s=1&k=66A5EF52AB6F17AC44144216B9228D0C

Göteborg den 28 april 2014

INVESTMENT AB LATOUR
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på cirka 26 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på cirka 7 miljarder kronor.