Swegon förvärvar RCS AG i Schweiz

Investment AB Latour har, inom affärsområdet Swegon, tecknat avtal om att per den 30 september förvärva RCS AG, en schweizisk distributör av kylaggregat.

RCS är en oberoende återförsäljare av kylaggregat. Utöver huvudkontoret i Manno har företaget som grundades 2004 ytterligare två kontor i Schweiz. Bolaget har 14 anställda och omsatte 2012 ca 40 MSEK.

”Detta är ett strategiskt förvärv som stödjer vårt mål att växa på en av våra prioriterade marknader. I samarbete med vårt befintliga dotterbolag i Schweiz kommer förvärvet att innebära ökad försäljning av våra produkter i segmentet för kylsystem”, säger Swegons CEO Hannu Saastamoinen.

Göteborg den 27 september 2013

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson, CEO

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hannu Saastamoinen, CEO, tel +46 31 89 58 10
Andreas Örje Wellstam, SVP Business Development, tel +46 31 89 58 17

Swegon ingår i Latour-koncernen och är marknadsledande producent och leverantör av energieffektiva ventilations- och klimatsystem. Swegon har 1 430 anställda och omsätter ca 2,8 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på ca 22 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på nästan 7 miljarder kronor.