Latour publicerar Bokslutskommuniké onsdagen den 18 februari 2015

Kl. 08.30 Rapporten offentliggörs

Kl. 11.00 Telefonkonferens

VD och koncernchef Jan Svensson presenterar tillsammans med ekonomidirektör Anders Mörck rapporten och svarar på frågor per telefon.

För att delta på mötet vänligen ring +46 (0)8 566 426 61
För att följa webbsändningen vänligen använd länken:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=925950&s=1&k=17A90EECC3EACCA61CFF199F40F82CC6


Göteborg den 11 februari 2015

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på cirka 34 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på cirka 7,5 miljarder kronor.