Latour förvärvar Hydraulikhuset BKH AB

Investment AB Latour (publ) har genom dotterbolaget Specma AB förvärvat samtliga aktier i Hydraulikhuset BKH AB från grundarna. Tillträde sker med omedelbar verkan.

Hydraulikhuset säljer och tillverkar hydrauliksystem till OEM-tillverkare, samt distribuerar även komponenter och bedriver reparations- och serviceverksamhet i eftermarknaden. Bolaget har sitt säte i Göteborg med verksamheter även i Kungsbacka och Falkenberg. Hydraulikhuset har 26 anställda och omsatte cirka 60 miljoner SEK under det senaste räkenskapsåret.

”Förvärvet av Hydraulikhuset är mycket glädjande. Den kompetens och det erbjudande som finns i våra båda organisationer förstärker vår möjlighet att vara den bästa partnern till våra kunder ytterligare. Förvärvet stärker dessutom Specma’s eftermarknadsposition på Västkusten”, säger Bo Jägnefält, VD för Specma AB.

”För Hydraulikhuset utgör ägarbytet ett naturligt steg i en sedan länge planerad succession varvid grundarna Stig Åkerberg och Paul Wanderydz med ålderns rätt går i pension. Dessutom innebär försäljningen en möjlighet att ingå i ett större sammanhang med trygghet för anställda, kunder och leverantörer”, säger Mathias Nicander som kvarstår som bolagets VD.

Göteborg den 29 juni 2015

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Jägnefält, VD Specma AB, +46 703 25 03 38

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav som har ett marknadsvärde på ca 36 miljarder kronor. Under 2014 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,6 miljarder kronor.