Swegon har förvärvat ledande brittisk tillverkare av brand/rökspjäll och luftdistributionsprodukter

Swegon, ett affärsområde inom Investment AB Latour, har förvärvat Ruskin Air Management Ltd (RAML) från Johnson Controls International plc.

RAML är en ledande tillverkare och distributör av brand/rökspjäll och ventilationsprodukter i Storbritannien och Irland, med mer än 50 års erfarenhet på marknaden. Med sin portfölj av välkända varumärken levererar RAML unika luftdistributionslösningar som förbättrar fastigheters förmåga att fungera bekvämt, effektivt och säkert och i enlighet med gällande föreskrifter. Företaget har 220 anställda med verksamheter i Whitstable och Bridgnorth i Storbritannien, omsätter knappt 300 miljoner SEK och har ett rörelseresultat i nivå med Latours finansiella mål.

”Genom RAMLs välkända varumärken ger förvärvet oss en mycket stark lokal närvaro och identitet i Storbritannien. Dessutom adderar vi ny kompetens i Swegon genom deras omfattande produktkunskap inom brand/rök. RAMLs och Swegons produkter kompletterar varandra och vi ser stor potential för korsförsäljning i framtiden”, säger Hannu Saastamoinen, VD Swegon.

“RAML och Swegon matchar varandra mycket väl och vi ser fram emot att fortsätta vår tillväxt som en del av Swegonkoncernen”, säger Kevin Munson, VD, Ruskin Air Management Ltd. 

Genom förvärvet ökar Latourkoncernens nettolåneskuld med cirka 290 miljoner SEK.

Göteborg den 3 oktober 2016 

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hannu Saastamoinen, VD, Swegon, 031 89 58 10
Andreas Örje Wellstam, CFO, Swegon 031 89 58 17
 

Swegon ingår i Latour-koncernen och är marknadsledande producent och leverantör av energieffektiva ventilations- och klimatsystem. Swegon har cirka 1 900 anställda och omsätter 3,7 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 41,5 miljarder kronor. Under 2015 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,2 miljarder kronor.