Investment AB Latour (publ) emitterar obligationslån

Investment AB Latour (publ) (”Latour”) har idag emitterat ett obligationslån om sammanlagt 600 MSEK.

Obligationslånet emitterades med en löptid på 2,5 år och löper med en årlig fast ränta på 0,36 procent.

Sedan Latour emitterade sina första obligationslån i mars 2018 har det varit ett fortsatt mycket stort intresse. Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till förvärvslikvider och refinansiering av existerande banklån. Latour avser att notera den nya obligationen på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. SEB har arrangerat emissionen.

Göteborg, 8 maj 2018

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef Latour, 0705 77 16 40
Anders Mörck, CFO Latour, 0706 46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 50 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 10 miljarder kronor.