Latour förvärvar aktier i Troax

I enlighet med pressmeddelande från den 16 mars 2015, har Investment AB Latour (publ) idag förvärvat 30,1 procent av aktierna i Troax Group AB (publ). Förvärvet har därmed genomförts före upptagandet av handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, vilket beräknas ske imorgon, den 27 mars 2015.

Troax är global marknadsledare inom områdesskydd för inomhusanvändning och är verksamt i tre marknadsområden: maskinskydd, materialhantering och logistik samt egendomsskydd. Huvudprodukten är metallbaserade nätpaneler. Troax har sitt säte i Hillerstorp där också huvuddelen av produktionen sker. Bolaget finns idag representerat i 31 länder med 35 försäljningskontor och 7 distributionscenter och sysselsätter cirka 400 anställda.

Göteborg den 26 mars 2015

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef Investment AB Latour, 0705 77 16 40
Pär Arvidsson, affärsutveckling Investment AB Latour, 0703 24 72 53

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 36 miljarder kronor. Under 2014 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,6 miljarder kronor.