Latour publicerar Delårsrapport onsdagen den 6 november 2013

Kl. 08.30 Rapporten offentliggörs

Kl. 11.00 Telefonkonferens
VD och koncernchef Jan Svensson och ekonomidirektör Anders Mörck presenterar rapporten och svarar på frågor per telefon.

För att delta på mötet vänligen ring +46 (0)8 505 564 78

För att följa webbsändningen vänligen klicka på länken:
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=694475&s=1&k=94818F0DF1F777ED1C468E6117DCD130

Göteborg den 30 oktober 2013

INVESTMENT AB LATOUR
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på knappt 23 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på nästan 7 miljarder kronor.