Swegon förvärvar Vibro-Acoustics®

Investment AB Latour förvärvar, inom affärsområdet Swegon, Vibro-Acoustics® med omedelbart tillträde. Vibro-Acoustics® är en ledande producent av akustikprodukter för ventilation och produkter för vibrationsdämpning i Nordamerika.

Vibro-Acoustics® grundades 1960 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada. Utöver Toronto har Vibro-Acoustics® även tillverkningsenheter i Nashville och Reno. Bolaget har 167 anställda omsätter 28 MCAD (2013), motsvarande cirka 170 Mkr.

“Den nordamerikanska marknaden för produkter till inomhusklimat i byggnader är mycket stor, och hittills har vi endast haft en begränsad närvaro där. När vi nu utökar vår verksamhet är vi mycket nöjda över att göra det tillsammans med Vibro-Acoustics® som är ett välskött företag med en lång och framgångsrik historia. Dessutom kompletterar deras starka fokus på att leverera högkvalitativa systemlösningar Swegons marknadsapproach mycket bra. Vibro-Acoustics® är väletablerade på den Nordamerikanska marknaden och har ett brett utvecklat nätverk av distributörer. Vi ser många positiva möjligheter för vår framtida utveckling tillsammans” säger Swegons VD, Hannu Saastamoinen.

Förvärvet innebär att Swegon genomför en långsiktig satsning på att ta en väsentlig position på den nordamerikanska marknaden. De närmaste åren kommer att kräva väsentliga resurser på bland annat marknadsföring och produktutveckling. Satsningarna skall betraktas som investeringar för framtiden.

Göteborg den 4 juni 2014

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson, CEO

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hannu Saastamoinen, CEO Swegon, tel +46 31 89 58 10
Andreas Örje Wellstam, VP BA Residential and M&A Swegon, tel +46 31 89 58 17

Swegon ingår i Latour-koncernen och är marknadsledande producent och leverantör av energieffektiva ventilations- och klimatsystem. Swegon har 1 450 anställda och omsätter 3,2 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på cirka 26 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på cirka 7 miljarder kronor.