Johan Hjertonsson efterträder Jan Svensson som VD för Latour 1 september 2019

Jan Svensson, som varit VD och koncernchef för Investment AB Latour sedan 2003, kommer att lämna sin befattning den 31 augusti 2019.

Styrelsen i Latour har utsett Johan Hjertonsson till ny VD och koncernchef för Investment AB Latour fr.o.m. den 1 september 2019. Johan Hjertonsson, 49 år, är sedan 2009 VD och koncernchef för AB Fagerhult och har tidigare varit koncernchef för Lammhults Design Group AB och har inom Electroluxkoncernen innehaft ett antal ledande befattningar inom marknadsföring och produktutveckling. Johan Hjertonsson är idag styrelseledamot i bl.a. Sweco AB och Nord-Lock International AB.

”Styrelsen i Latour är glada att kunna utse Johan Hjertonsson till nästa VD och koncernchef. Vi har haft förmånen att under ett flertal år följa Johans framgångsrika utveckling av Fagerhult, där Latour är huvudägare. Johan är en mycket uppskattad ledare som har haft förmågan att bygga framgångsrika företag i en internationell miljö. Johan har alla förutsättningar att vidareutveckla Latours strategi som långsiktiga ägare av bolag med egna produkter och en växande internationell närvaro”, säger Latours ordförande Olle Nordström.

”Det är med mycket stor glädje och tillförsikt som jag accepterat erbjudandet att leda Latour. Jag har för avsikt att under tiden fram till tillträdet avsluta mitt nuvarande uppdrag på bästa möjliga sätt samt gradvis öka mitt engagemang inom Latour bl.a. genom att ta plats i några styrelser i samband med bolagstämmorna 2018”, kommenterar Johan Hjertonsson.

”Under Jan Svensson ledning har Latour haft en mycket stark utveckling. Industrirörelsen har genomgått en stor förändring och utgörs idag av internationellt framgångsrika bolag med god utvecklingspotential. Därutöver är Latour huvudägare i tio börsföretag, av vilka ett flertal innehav tillkommit under perioden som Jan Svensson varit VD. Totalavkastning för Latours aktieägare uppgår till ca 1.500 procent sedan Jan Svensson tillträdde som VD, vilket är nästan tre gånger bättre än börsen i genomsnitt”, fortsätter Olle Nordström.

”Avsikten är att Jan Svensson, efter att han lämnat rollen som VD och styrelseledamot i Latour, kommer att kvarstå i styrelsen för ett antal av de börsnoterade innehaven. Ett uttryck för huvudägarfamiljen Douglas önskan om fortsatt samarbete med Jan Svensson är att han även kommer utgöra vår representant i valberedningen för Investment AB Latour fr.o.m. september 2019”, säger Carl Douglas och Eric Douglas i en kommentar.

Göteborg, 26 oktober 2017

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Nordström, Styrelseordförande Latour, 0709 – 40 70 83
Johan Hjertonsson, tillträdande VD Latour, 0702 – 29 77 93
Jan Svensson, VD och koncernchef Latour, 0705 – 77 16 40

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 49 miljarder kronor. Under 2016 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 8 miljarder kronor.

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017, kl. 19.00 CET.