Latour förvärvar EMMA Safety Footwear B.V.

Investment AB Latour har genom sitt helägda dotterbolag Hultafors Group AB förvärvat 80 procent av aktierna i Daan Holding B.V. som i sin tur äger EMMA Safety Footwear B.V. (”EMMA”) baserat i Kerkrade, Nederländerna. Hultafors Group kommer fram till första kvartalet 2023 gradvis att uppnå 100 procents ägande i Daan Holding B.V.

EMMA är ett ledande europeiskt bolag inom skyddsskor med en stark närvaro i centrala Europa med fokus på Benelux. Nettoförsäljningen uppgick till 23 MEUR under 2019 med en lönsamhetsnivå i linje med Hultafors Groups strategiska målsättning. Företaget har cirka 140 anställda och har nyligen etablerat en ny modern fabrik för produktion av skyddsskor i Kerkrade, Nederländerna.

Förvärvet är en del av Hultafors Groups strategi att stärka sin position inom personlig skyddsutrustning i Europa och Nordamerika. Förvärvet förväntas ytterligare öka bolagets försäljnings- och marknadsföringsförmågor i Europa och också förstärka försörjningskedjan genom bland annat en skoproducerande fabrik.

”Vi är övertygade om att EMMA kommer att utgöra ett mycket bra komplement till vår existerande affär inom skyddsskor utifrån flera perspektiv, inte minst kopplat till deras produktportfölj och den geografiska- och kundsegmentsspecifika närvaron de har. Vi är också exalterade över de resultat som EMMA uppnått inom hållbarhetsområdet, exempelvis genom sitt cirkulära koncept och innovativa återvinningssystem” säger Ole Kristian Jødahl, VD på Hultafors Group AB.

”Hultafors Group kommer bli ett fantastiskt företag för EMMA att ingå i givet deras starka närvaro i Europa och Nordamerika som kommer utgöra en perfekt grund för att ta EMMAs nuvarande affär till nästa nivå” säger Tom Hermans, VD på EMMA.

Som en effekt av förvärvet förväntas nettoskulden (exkl. IFRS 16) i Latourkoncernen öka jämfört med nettoskulden per sista september 2019 som kommunicerades i delårsrapporten för tredje kvartalet 2019, till cirka 5,7 miljarder SEK, allt annat lika.

Göteborg, 30 januari, 2020

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson, CEO

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ole Kristian Jødahl, CEO Hultafors Group AB, +47 900 88 305
Mikael Sundström, Executive Vice President, Business Area Footwear, +46 722 222 789
Jens Eriksson, Vice President, M&A and Business Development Hultafors Group AB, +46 702 114 601

 

Hultafors Group är en av Europas största företag som levererar arbetskläder, skor, huvudskydd, handverktyg och stegar för professionella användare. Produkterna utvecklas, tillverkas och marknadsförs som egna varumärken och finns tillgängliga genom ledande distributörer på cirka 40 marknader med betoning på Europa och Nordamerika. Hultafors Group har fler än 900 anställda och en årsomsättning på mer än 2,7 miljarder kronor på rullande 12 månaders basis.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 67 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 13 miljarder kronor.