Latour investerar i marknadsledaren inom områdesskydd för inomhusanvändning

Investment AB Latour (publ) har förbundit sig att förvärva 30,1 procent av aktierna i Troax Group AB (publ) i samband med bolagets planerade börsintroduktion på Nasdaq Stockholm. Förvärvet kommer att slutföras före upptagande av handel av bolagets aktier, vilket beräknas ske den 27 mars 2015.

Bolaget är global marknadsledare inom områdesskydd för inomhusanvändning och är verksamt i tre marknadsområden: maskinskydd, materialhantering och logistik samt egendomsskydd. Huvudprodukten är metallbaserade nätpaneler. Troax har sitt säte i Hillerstorp där också huvuddelen av produktionen sker. Bolaget finns idag representerat i 31 länder med 35 försäljningskontor och 7 distributionscenter och sysselsätter cirka 400 anställda.

Göteborg den 16 mars 2015

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef Investment AB Latour, 0705 77 16 40
Pär Arvidsson, affärsutveckling Investment AB Latour, 0703 24 72 53

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav som den 31 december 2014 hade ett marknadsvärde på cirka 31 miljarder kronor. Under 2014 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,6 miljarder kronor.