Latour publicerar delårsrapport onsdagen den 29 april 2015

Kl. 08.30 Rapporten offentliggörs

Kl. 11.00 Telefonkonferens
VD och koncernchef Jan Svensson presenterar tillsammans med ekonomidirektör Anders Mörck rapporten och svarar på frågor per telefon.
För att delta på mötet vänligen ring +46 (0)8 8 566 426 62
För att följa webbsändningen vänligen använd länken:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=981028&s=1&k=EA3F1AD0B4F7CC88F1253628C23D3D17

Göteborg den 22 april 2015

INVESTMENT AB LATOUR
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 39 miljarder kronor. Under 2014 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,6 miljarder kronor.