Nord-Lock Group förvärvar distributör i Korea

Investment AB Latour (publ) har genom affärsområdet Nord-Lock förvärvat sin distributör i Korea, Nord-Lock Korea Co., Ltd. Övertagande sker den 4 januari 2016.

Förvärvet är naturligt steg i Nord-Locks tillväxtstrategi. Korea, med sin betydande tillverkningsindustri, är en mycket viktig marknad för avancerade produkter inom säkra skruvförband. Målsättningen är att skapa en ännu starkare plattform för Nord-Locks framtida tillväxt i Korea och Asien.
Nord-Lock Korea har 10 anställda och omsatte motsvarande 35 miljoner SEK under 2014.

Göteborg 30 november 2015

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Ringdahl, VD Nord-Lock, +46 40 602 46 00

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 41 miljarder kronor. Under 2014 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,6 miljarder kronor.