Latour förvärvar bolag inom tillverkning och service av sågklingor till bland annat sågverk.

 

Investment AB Latour har via LSAB Group AB förvärvat Westlings Industri AB i Vansbro från AB Habeo.  LSAB är en del av affärsområdet Latour Industries.

LSAB med huvudkontor i Långshyttan har drygt 250 anställda och en årlig omsättning på 360 Mkr. Bolaget bedriver försäljning och tillverkning av verktyg för trä- och metallbearbetning på den nordiska marknaden samt i Baltikum och Ryssland.

Förvärvet kommer att stärka LSABs erbjudande mot sågverk, dels genom att komma närmare kunder i västra Sverige men också genom att tillföra tillverkningskapacitet och kompetens. Westlings har idag egen tillverkning av större sågklingor, något som LSAB tidigare saknat, och servar ett antal sågverk med service och omslipning. Bolaget har 30 anställda med en årlig omsättning på 45 Mkr. LSAB planerar att utvidga produktionen i Vansbro och skapa ett centrum i koncernen för sågverksklingor.

”Företagen har under flera år arbetat på samma marknad både som konkurrenter och kollegor och det känns som ett naturligt steg nu att bli en del av LSABs framtida satsning”, säger Börje Vikström, VD och delägare till Westlings.

Göteborg den 2 oktober 2012

INVESTMENT AB LATOUR (publ)

Jan Svensson
Verkställande Direktör

Upplysningar kan lämnas av Per Vikström, VD, LSAB, tel 0706-776580 eller
Henrik Johansson, Affärsområdeschef, Latour Industries, tel 0705-176601.

Latour Industries är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour med en total omsättning på 1,6 miljarder kronor. Förutom LSAB är bolagen inom Latour Industries verksamma inom handel av elverktyg och insatsvaror till trä och möbelindustrin samt tillverkning av skruvförbandsprodukter, handverktyg, bearbetningsverktyg ställdon samt packningar och tätningar.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på ca 16 miljarder kronor och en helägd industri- och handelsrörelse med en sammanlagd omsättning på drygt 7 miljarder kronor.