Investment AB Latour (publ) emitterar obligationslån

Investment AB Latour (publ) (”Latour”) har idag emitterat ett obligationslån om sammanlagt 750 MSEK inom ramen för det befintliga MTN-programmet. Obligationslånet emitterades med en löptid på 5,5 år och löper med en årlig fast ränta på 1,048 procent.

Handelsbanken och SEB har arrangerat emissionerna.

 

Göteborg, 5 mars 2020

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef Latour, 0702 29 77 93
Anders Mörck, CFO Latour, 0706 46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 61 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 15 miljarder kronor.