Specma förvärvar Kiruna Hydraulik

Investment AB Latour har via Specma AB, som är moderbolag i affärsområdet Specma Group, förvärvat Kiruna Hydraulik AB.

Kiruna Hydraulik AB, med säte i Kiruna och med verksamhet i Pajala, levererar hydraulik - och lednings-komponenter och genomför underhåll och servicearbeten inom framförallt gruvnäringen. Specma äger sedan tidigare 35 procent av bolaget och förvärvar nu resterande aktier. Kiruna Hydraulik omsatte 2012 drygt 36 miljoner SEK och har 25 anställda.

”Kiruna Hydraulik är ett välskött bolag med många kunniga medarbetare och specialkompetens kring de krav och utmaningar våra kunder inom gruvnäringen har dagligen. Vi ser stora möjligheter att bredda erbjudandet i Kiruna och Pajala men också möjlighet att använda oss av bolagets erfarenheter inom service och underhåll för att utveckla motsvarande affär på våra befintliga orter runt om i Sverige och Finland. Det är ett spännande förvärv och ett naturligt steg i ett partnerskap som grundades för några år sedan i en region där det för närvarande händer oerhört mycket” säger Ola Sjölin, VD för Specma AB.

”Genom förvärvet har Kiruna Hydraulik fått en stark ägare som kan stötta vår fortsatta expansion, accelerera vårt företags utveckling och hjälpa oss bli en ännu starkare leverantör till våra kunder i norra Sverige.” säger Robert Andersson, VD för Kiruna Hydraulik AB.

Göteborg den 1 oktober 2013

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson, CEO

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Ola Sjölin, Affärsområdeschef Specma Group, tel. 0706-67 24 68

Specma Group är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour. Bolagen inom affärsområdet utvecklar, tillverkar och marknadsför applikationsanpassade hydrauliksystem, ledningskomponenter och hydraulikkomponenter till kunder på den nordiska marknaden och deras dotterbolag utanför Norden. Specma har en total omsättning på drygt 1 200 miljoner kronor och har tillverkning i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på ca 22 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på nästan 7 miljarder kronor och med ca 3 700 anställda.