Latour förstärker Hultafors Groups erbjudande genom förvärv

Hultafors Group fortsätter att förstärka sitt erbjudande till distributörer och slutanvändare på den svenska marknaden genom att förvärva Specma Tools AB från Latour Industries AB. Specma Tools distribuerar FEIN, ett tyskt ledande varumärke för elhandverktyg inom bygg och industri. Bolaget kommer att ingå i Hultafors Group från och med 1 maj 2014.

Göteborg den 28 april 2014

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson, CEO

För ytterligare information vänligen kontakta:
Alexander Wennergren Helm, Affärsområdeschef Hultafors Group, tel. 0708- 20 33 00

Hultafors Group är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour med en total omsättning på 1,2 miljarder kronor och erbjuder marknaden tre produktgrupper – yrkeskläder under varumärket Snickers Workwear, handverktyg under varumärket Hultafors Tools samt stegar och ställningar som marknadsförs under varumärket Wibe Ladders. Affärsidén är att vara den mest eftertraktade partnern för distributörer och förstahandsvalet för slutanvändare i Europa.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på ca 26 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på ca 7 miljarder kronor.