Latours Kapitalmarknadsdag 2015

Latour arrangerar varje år en kapitalmarknadsdag där man bjuder in analytiker, investerare, representanter inom bank- och finanssektorn samt media. I år äger eventet rum den 25 augusti på Scandic Anglais i Stockholm.

Alla presentationer publiceras på Latours hemsida, www.latour.se.

Göteborg den 25 augusti 2015

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på cirka 34 miljarder kronor och en helägd industrirörelse som 2014 omsatte cirka7,6 miljarder kronor.