Latour publicerar delårsrapport tisdagen den 7 november 2017

Kl. 08.30 Rapporten offentliggörs

Kl. 10.00 Telefonkonferens
VD och koncernchef Jan Svensson presenterar tillsammans med ekonomidirektör Anders Mörck rapporten och svarar på frågor per telefon. Presentationen genomförs på engelska.

För att delta på mötet vänligen ring +46 (0)8 566 426 91
För att följa webbsändningen vänligen använd länken:

 http://event.on24.com/wcc/r/1531686-1/BDC1DC65182301AFD7C632B75A0CEE19?partnerref=rss-events

Göteborg, 31 oktober 2017

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 48 miljarder kronor. Under 2016 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 8 miljarder kronor.