Latour publicerar delårsrapport fredagen den 29 april 2016

Kl. 08.30 Rapporten offentliggörs

Kl. 11.00 Telefonkonferens
VD och koncernchef Jan Svensson presenterar tillsammans med ekonomidirektör Anders Mörck rapporten och svarar på frågor per telefon. Presentationen genomförs på engelska.
För att delta på mötet vänligen ring +46 (0)8 566 426 90

För att följa webbsändningen vänligen använd länken:
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1168936&s=1&k=25F1C3228D0BF6F77FB762B53944E775


Göteborg den 22 april 2016

INVESTMENT AB LATOUR
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 36 miljarder kronor. Under 2015 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,2 miljarder kronor.