Swegon förstärker inom datacenterkyla och förvärvar Econdition

Investment AB Latour förvärvar, inom affärsområdet Swegon, Econdition GmbH i Tyskland.

Econdition är en ledande leverantör av kylsystem och service för datahallar och industriell tillämpning. Företaget som har sitt huvudkontor i München har 40 anställda och omsatte 2013 ca 14 MEUR. Förvärvet förutsätter godkännande från den tyska kartellmyndigheten Bundeskartellamt och beräknas vara genomfört under augusti månad.

Förvärvet av Econdition ligger i linje med Swegons strategi att öka sin närvaro på den tyska marknaden och kommer att öka Swegons försäljning inom kyla och framförallt i det växande segmentet för datacenterkyla.

”Tillsammans med förra årets förvärv av Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH, förstärker Econdition vår redan starka plattform i Tyskland och för oss på samma gång ett steg närmre våra kunder, säger Hannu Saastamoinen, VD Swegon.

Göteborg den 1 augusti 2014

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hannu Saastamoinen, Affärsområdeschef Swegon, tel. 031 89 58 10
Andreas Örje Wellstam, VP BA Residential and M&A Swegon, tel. 031 89 58 17

Swegon ingår i Latour-koncernen och är marknadsledande producent och leverantör av energieffektiva ventilations- och klimatsystem. Swegon har 1 700 anställda och omsätter 3,3 miljarder kronor

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på cirka 27 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på drygt 7 miljarder kronor.