Latour förvärvar ledande bolag inom energieffektivisering av fastigheter.

Investment AB Latour har via Latour Industries AB förvärvat Kabona AB från bolagets grundare. Med Kabonas system kan fastigheters miljöpåverkan minska markant och samtidigt ge stora besparingar.

Kabona med huvudkontor i Borås har 80 anställda och en årlig omsättning på drygt 100 Mkr. Bolaget bedriver försäljning och installation av system som optimerar fastigheters inomhusklimat och energiförbrukning. Kabona kommer att drivas som en självständig koncern där nuvarande ledning kommer att driva bolaget vidare.

”Genom att samordna installerade system och ta hänsyn till verkligheten i form av inomhustemperatur, luftkvalitet, väderprognoser och termisk lagringsförmåga vet vi på Kabona att energieffektiviseringar på 25-50 procent med förbättrat inomhusklimat är möjliga i byggnader. Genom att få in en stark ägare ser vi stora möjligheter att växa vidare i denna marknad som i dagsläget är i stort sett oändlig” säger Kjell Carlberg, VD och en av grundarna. ”Latours tydliga inriktning på långsiktigt ägande skapar bästa möjliga förutsättningar för att ta Kabona in i framtiden.”

”Med tanke på de stora energibesparingar som finns att hämta, både i befintligt fastighetsbestånd och vid nybyggnation, har vi varit intresserade av denna bransch under många år”, säger Henrik Johansson, affärsområdeschef för Latour Industries. ”I Sverige står byggnader för 40 procent av den totala energiförbrukningen. Genom att minska energibehovet kan vi skapa stora värden, både ekonomiska och miljömässiga. Att valet föll på Kabona var helt naturligt då man är det bolag i Sverige som leder denna utveckling. Med deras programvara, ecopilot®, har man tagit ett stort steg mot energigenial fastighetsautomation.”

Göteborg den 25 oktober 2012

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande Direktör

Upplysningar kan lämnas av Henrik Johansson, Affärsområdeschef Latour Industries, tel 0705-176601.


Latour Industries är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour med en total omsättning på 1,6 miljarder kronor. Förutom Kabona är bolagen inom Latour Industries verksamma inom handel av elverktyg och insatsvaror till trä och möbelindustrin samt tillverkning av skruvförbandsprodukter, handverktyg, elektriska ställdon, trä- och metallbearbetningsverktyg samt packningar och tätningar.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på ca 16 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på ca 7 miljarder kronor.