Latour publicerar Delårsrapport onsdagen den 20 augusti 2014

Kl. 08.30 Rapporten offentliggörs

Kl. 11.00 Telefonkonferens
VD och koncernchef Jan Svensson presenterar tillsammans med ekonomidirektör Anders Mörck rapporten och svarar på frågor per telefon.

För att delta på mötet vänligen ring +46 (0)8 519 990 30

För att följa webbsändningen vänligen använd länken:
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=814248&s=1&k=41F5AD7359117AAB48B1680BC737D4EE

Göteborg den 13 augusti 2014

INVESTMENT AB LATOUR
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på cirka 26 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på cirka 7 miljarder kronor.