Inbjudan till presentationen av Latours delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Latour offentliggör sin rapport för tredje kvartalet 2018 den 6 november kl. 08.30. Samma dag kl. 10.00 presenterar VD och koncernchef Jan Svensson rapporten tillsammans med finansdirektör Anders Mörck och svarar på frågor i en webbsänd telefonkonferens. Presentationen genomförs på engelska.

För att delta på mötet och därmed ha möjlighet att ställa frågor, vänligen ring +46 (0)8 566 426 93
För att följa webbsändningen vänligen använd länken:
http://event.on24.com/wcc/r/1853555-1/53326676C5419E4906A631A6DD7E1D23?partnerref=rss-events

Göteborg, 30 oktober 2018

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 51 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter omkring 10 miljarder kronor.