Inbjudan till presentation av delårsrapport för första kvartalet 2018

Latour offentliggör delårsrapporten för första kvartalet den 26 april 2018 kl. 08.30. Samma dag kl. 10.00 presenterar VD och koncernchef Jan Svensson rapporten tillsammans med finansdirektör Anders Mörck rapporten och svarar på frågor i en webbsänd telefonkonferens. Presentationen genomförs på engelska.

För att delta på mötet och därmed ha möjlighet att ställa frågor, vänligen ring +46 (0)8 566 426 93
För att följa webbsändningen vänligen använd länken: 

http://event.on24.com/wcc/r/1623666-1/E47AFB6DD27E96052C4CF832292D6992?partnerref=rss-events 

Göteborg, 19 april 2018

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav som den 31 mars 2018 hade ett marknadsvärde på cirka 50 miljarder kronor. Under 2017 omsatte den helägda industrirörelsen nära 10 miljarder kronor.