Latours Kapitalmarknadsdag 2017

Latour arrangerar varje år en kapitalmarknadsdag där man bjuder in analytiker, investerare, representanter inom bank- och finanssektorn samt media. I år äger eventet rum den 24 augusti på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Alla presentationer publiceras på Latours hemsida, www.latour.se.

Göteborg den 24 augusti 2017

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på cirka 45 miljarder kronor och en helägd industrirörelse som 2016 omsatte cirka 8 miljarder kronor.