Latour publicerar Delårsrapport torsdagen den 2 maj 2013

Kl. 08.30 Rapporten för första kvartalet 2013 offentliggörs

Kl. 11.00 Telefonkonferens
VD och koncernchef Jan Svensson och ekonomidirektör Anders Mörck presenterar rapporten och svarar på frågor per telefon.
För att följa mötet vänligen ring +46 (0)8 505 564 74
För att följa webbsändningen vänligen klicka på länken
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/latour/objects/8g3bz7wh/

Göteborg den 25 april 2013

INVESTMENT AB LATOUR
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på
ca 19 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på nästan
7 miljarder kronor.