LSAB förvärvar Teroteknisk Service AS i Norge

Investment AB Latours affärsområde Latour Industries har genom LSAB förvärvat slipverksamheten i Teroteknisk Service AS i norska Tangen som slipar verktyg till den norska träindustrin.

LSAB har under det senaste året tagit flera kontrakt till sågverk på den norska marknaden och förvärvet av Teroteknisk är därför en naturlig satsning för fortsatt utveckling på den norska marknaden. Teroteknisk omsatte 6 MNOK under 2012 och hade 6 anställda. Verksamheten kommer i fortsättningen att verka under namnet LSAB Norge AS.

LSAB med huvudkontor i Långshyttan har 280 anställda och en årlig omsättning på 430 Mkr. Bolaget bedriver försäljning, tillverkning och service av verktyg för bearbetning av trä- och metall på marknader i Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Ryssland.

Göteborg den 3 juli 2013

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson, CEO

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Johansson, CEO Latour Industries, tel +46 31-381 28 01

LSAB ingår i Latour Industries, som är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour med en total omsättning på 1,6 miljarder kronor. Förutom LSAB är bolagen inom Latour Industries verksamma inom handel av elverktyg och insatsvaror till trä och möbelindustrin samt tillverkning av skruvförbandsprodukter, energigenial fastighetsautomation, handverktyg, elektriska ställdon och lyftsystem samt packningar och tätningar.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på
cirka 19 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på cirka
7 miljarder kronor.