Latour förvärvar ledande bolag inom fjärravläsning av mätdata

Investment AB Latour har via Latour Industries AB tecknat avtal om förvärv av 80 procent av aktierna i Elvaco AB från bolagets grundare, med option att under första kvartalet 2017 förvärva resterande 20 procent.
Bolaget utvecklar och marknadsför kommunikationsutrustning och programvara för insamling, bearbetning och presentation av mätdata. Elvaco, som har sitt säte i Kungsbacka, har 20 anställda och en årlig omsättning på drygt 60 Mkr. Bolagets produkter används framförallt i fastigheter för att samla in mätdata enligt M-Busstandard EN13757. Typiska kunder är el- och fjärrvärmebolag med geografiskt utspridda mätare eller fastighetsbolag som vill mäta el, värme, vatten och temperatur i ett fastighetsbestånd.
Elvaco kommer att utgöra en självständig affärsenhet under affärsområdet Latour Industries, och nuvarande ledning kommer att fortsatt vara ansvariga för verksamheten.

”Vi har omsorgsfullt valt Latour som vår nya delägare. Vi ser att Latour samt personerna bakom har samma visioner och värderingar, vilket gör att vi ser framtiden tillsammans med stor tillförsikt.” säger David Vonasek, VD och delägare. ”Latours tydliga inriktning mot långsiktigt ägande, samt den erfarenhet och kunskap inom fastigheter och energieffektivitet som finns genom de helägda bolagen Swegon och Kabona, skapar bästa möjliga förutsättningar för att fortsätta utveckla Elvaco.”

”Vi ser ett allt större behov av att samla, samordna och behandla information i fastigheter, både för att effektivisera driften och för att optimera driftkostnader och inomhusklimat. Elvaco har idag en världsledande produktportfölj och kunskap inom detta område som vi ser stora möjligheter att utveckla och internationalisera tillsammans med de övriga ägarna.”, säger Henrik Johansson, affärsområdeschef för Latour Industries.

Tillträde beräknas ske under andra halvan av mars månad.

Göteborg den 3 mars 2014

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson, CEO

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Johansson, Affärsområdeschef Latour Industries, tel. 0705-17 66 01

Latour Industries är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour med en total omsättning på 1,7 miljarder kronor. Förutom Elvaco är bolagen inom Latour Industries verksamma inom energieffektivisering av fastigheter, handel av elverktyg och insatsvaror till trä och möbelindustrin samt tillverkning av skruvförbandsprodukter, elektriska ställdon, trä- och metallbearbetningsverktyg samt packningar och tätningar.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på ca 24 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på ca 7 miljarder kronor.