Hultafors Group förvärvar Snickers Workwear’s franchisebolag i Italien

Investment AB Latour har idag, inom affärsområdet Hultafors Group, förvärvat Nordtec SRL GmbH i Italien som i huvudsak säljer arbetskläder av märket Snickers Workwear. Genom förvärvet kommer Hultafors Group att stärka marknadsbearbetningen på den italienska marknaden.

Förvärvet är ett naturligt steg i Hultafors Groups tillväxtstrategi. Hultafors Group innefattar varumärkena Hultafors Tools, Wibe Ladders och Snickers Workwear. Målet med förvärvet är att ytterligare öka närvaron på den italienska marknaden. Hultafors Group har utmanande tillväxtambitioner, som skall uppnås genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Nordtec SRL omsatte under 2012 cirka 20 Mkr och hade 9 anställda.

Göteborg den 7 mars 2013

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson, CEO

För ytterligare information kontakta:
Alexander Wennergren Helm, CEO Hultafors Group, tel. +46 708 20 33 00

Snickers Workwear är ett av Europas ledande varumärken inom yrkeskläder för hantverkare, och varumärket finns representerat på 23 europeiska marknader med en omsättning på 700 Mkr. Hultafors är mer allmänt känt som en världsledande tillverkare av tumstockar och är marknadsledare i Norden inom handverktyg. Hultafors förvärvade Wibe Stegar under 2005 och Snickers Workwear under 2006. De tre varumärkena bildar tillsammans affärsområdet Hultafors Group inom Investment AB Latour och har en årsomsättning för närvarande på cirka 1,2 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på
ca 20 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på nästan
7 miljarder kronor.