Latour förvärvar bolag inom service av verktyg och sågklingor.

Investment AB Latour har via LSAB Group AB förvärvat Vissträsk Slipservice AB i Vissträsk från Swedex AB. LSAB är en del av affärsområdet Latour Industries.

Förvärvet kommer att stärka LSABs närvaro i Norrland och i de norra delarna av Finland. Båda är områden med ett stort antal strategiska kunder inom sågverksbranschen. Vissträsk har 20 anställda med en årlig omsättning på 20 Mkr.

LSAB med huvudkontor i Långshyttan har drygt 280 anställda och en årlig omsättning på 400 Mkr. Bolaget bedriver försäljning och tillverkning av verktyg för trä- och metallbearbetning på den nordiska marknaden samt i Baltikum och Ryssland.

LSAB har sedan tidigare en slipstation strax utanför Luleå som efter förvärvet kommer att flyttas och integreras med Vissträsk.

”LSAB har haft en stark ställning hos sågverken i Syd- och Mellansverige med våra slipstationer i Långshyttan, Vansbro, Mörlunda, Växjö och Trollhättan. Genom förvärvet av Vissträsk stärker vi också vår ställning på hela den svenska marknaden då vi får bättre förutsättningar att serva våra nationella kunder med sågverk över hela landet.” säger Per Vikström, VD LSAB Group.

Göteborg den 4 december 2012

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson

Verkställande Direktör

Upplysningar kan lämnas av:

Per Vikström, VD, LSAB, tel +46 706 776580 och
Henrik Johansson, Affärsområdeschef Latour Industries, tel +46 705-176601.


Latour Industries är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour med en total omsättning på 1,6 miljarder kronor. Övriga bolag inom Latour Industries verksamma inom energieffektivisering av fastigheter, handel av elverktyg och insatsvaror till trä och möbelindustrin samt tillverkning av skruvförbandsprodukter, elektriska ställdon, trä- och metallbearbetningsverktyg samt packningar och tätningar.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på
ca 17 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på ca 7 miljarder kronor.