Latour publicerar Bokslutkommunikén onsdagen den 20 februari 2013

Kl. 08.30 Offentliggörs rapporten

Kl. 11.00 Telefonkonferens

VD och koncernchef Jan Svensson och ekonomidirektör Anders Mörck presenterar rapporten och svarar på frågor per telefon. För att följa mötet vänligen ring +46 (0)8 505 598 53 och för att följa webbsändningen vänligen klicka på länken http://storm.zoomvisionmamato.com/player/latour/objects/7g3hcsjf/.

Göteborg den 12 februari 2013

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson

Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på ca 18 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på ca 7 miljarder kronor.