Swegon förvärvar innovativt bolag inom bostadsventilation i Tyskland

Swegon, ett affärsområde inom Investment AB Latour, förvärvar bluMartin GmbH i Tyskland.

bluMartin är en innovativ tillverkare av decentraliserade ventilationsaggregat för bostäder som är A+ klassificerade enligt Ekodesign och passivhuscertifierade. Bolaget har 16 anställda och omsatte 2 MEUR under 2015.

Förvärvet av bluMartin går i linje med Swegons strategi att stärka sin närvaro på den tyska marknaden och på marknaden för bostadsventilation.

”Med ett ökat fokus på utveckling av passivhus ser vi stora möjligheter för moderna ventilationslösningar på den tyska bostadsventilationsmarknaden. Genom att addera Swegons resurser kan vi stödja bluMartins innovativa tänkande och bidra till att öka bolagets tillväxttakt. Vi tror på en intressant framtid för bolaget som en del av Swegon” säger Swegons VD, Hannu Saastamoinen.

”Vårt unga bolag har sedan starten haft en fantastisk utveckling. Genom att bli en del av Swegon kan vi gå vidare och accelerera tillväxten. Vi tror på en ljus framtid för våra anställda, partners och kunder.” säger Bernhard Martin, VD på bluMartin GmbH.

Göteborg den 21 april 2016

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hannu Saastamoinen, VD, Swegon, 031 89 58 10
Andreas Örje Wellstam, CFO, Swegon 031 89 58 17

Swegon ingår i Latour-koncernen och är marknadsledande producent och leverantör av energieffektiva ventilations- och klimatsystem. Swegon har 1 850 anställda och omsätter 3,6 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 36,5 miljarder kronor. Under 2015 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,2 miljarder kronor.