Latour gör tilläggsförvärv till REAC

Investment AB Latour har via REAC AB signerat ett avtal för att förvärva en rörelse i Polen från Ergolet Group. Rörelsen omfattar tillverkning av komponenter för ställdon och tilt- och lyft-system. REAC AB är en del av affärsområdet Latour Industries.

Förvärvet kommer att stärka REACs marknadsposition inom segmentet elektriska rullstolar. Det kommer att skapa möjligheter för REAC att förbättra konkurrenskraft, kapacitet och skapa en grund för framtida tillväxt.

Affären görs via REACs nystartade dotterbolag, REAC Components. Företaget kommer att ha en årlig omsättning på omkring 30 MSEK och är baserat i Jasien, Polen. Tillträde kommer att ske 1 maj 2015.

REAC, med säte i Åmål, omsätter 245 MSEK och har 150 anställda. REAC utvecklar, tillverkar och marknadsför ställdon och tilt- och lyftsystem till kunder inom marknadssegmentet elektriska rullstolar.

Göteborg 31 mars 2015

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mauritz Sahlin, VD, REAC AB, tel. 0733 35 16 03
Björn Lenander, Affärsområdeschef, Latour Industries, tel. 0708 19 47 36

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 37 miljarder kronor. Under 2014 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,6 miljarder kronor.