Latour publicerar Bokslutskommuniké torsdagen den 18 februari 2016

Kl. 08.30 Rapporten offentliggörs

Kl. 11.00 Telefonkonferens
VD och koncernchef Jan Svensson presenterar tillsammans med ekonomidirektör Anders Mörck rapporten och svarar på frågor per telefon. Presentationen genomförs på engelska.

För att delta på mötet vänligen ring +46 (0)8 566 425 08
För att följa webbsändningen vänligen använd länken:
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1119822&s=1&k=9C0CB2275E1D34E24A8CC812683E3828

Göteborg den 11 februari 2016

INVESTMENT AB LATOUR
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 34 miljarder kronor. Under 2014 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,6 miljarder kronor.