Investment AB Latour (publ) emitterar obligationslån

Investment AB Latour (publ) (”Latour”) har idag emitterat två obligationslån om sammanlagt 2 000 MSEK inom ramen för det befintliga MTN-programmet. Likviden från obligationsemissionerna kommer att användas till förvärvsfinansiering.

Det ena obligationslånet uppgår till 1 100 MSEK med en löptid på drygt 3 år med förfall den 27 mars 2023 och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,52 procent.

Det andra obligationslånet uppgår till 900 MSEK med en löptid på drygt 5 år med förfall den 27 mars 2025 och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,82 procent.

Handelsbanken och SEB har arrangerat emissionerna.

Omedelbart efter emissionerna ingick Latour två swap-kontrakt som innebär att den totala skulden för Latour blir omvandlad till EUR, totalt 186,4 MEUR. Räntesatsen för Latour omvandlas samtidigt på 3-årsobligationen till en fast EUR-baserad ränta på 0,138 procent och på 5-årsobligationen en fast EUR-baserad ränta på 0,509 procent.

Göteborg, 13 November 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef Latour, 0702 29 77 93
Anders Mörck, CFO Latour, 0706 46 52 11

 

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 63 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 13 miljarder kronor.